Om vi tycker till!

Om vi tycker till!

Det är ofrånkomligt för oss att ha synpunkter, tankar och idéer som baseras på erfarenheter, teorier, praktiska situationer och upplevelser. Därför har vi den här rubriken där vi tillåter oss att utveckla vad vi tycker. Med åren ser vi vissa behov – mänskliga och organisatoriska – som får mer påverkan och genomslag än andra. Här drar vi våra slutsatser och översätter våra erfarenheter i texter.

/Per, Zandra och Lorentina