2022- Nyfikenhetens år!

2022- Nyfikenhetens år!

2022 -Nyfikenhetens år!


Futurehoods mission är att förmedla och utveckla medvetet ledarskap.


Ett kännetecken för medvetet ledarskap är nyfikenheten. När vi möter en människa som har ett annat synsätt än oss själva med intresse och lyssnande. ”Vad spännande, du tänker (lever, agerar) helt annorlunda än jag, berätta mer!” Då blir händer något stort! Att lyssna och vara nyfiken betyder inte att vi ska byta åsikt eller beteende. Vad som ofta uppstår är förståelse, för våra egna tankar, för andras tankar. Att det nästan alltid finns ett gott syfte.


2021 har präglats av för och emot. Av svart och vitt. Lätt att förstå utifrån de prövningar och den osäkerhet vi haft och har.


Låt oss tillsammans göra 2022 till nyfikenhetens år med en grund i det medvetna ledarskapet. Tänk om det leder till nya insikter? Till mer förstående och samtal? Till en medvetet mänskligare tillvaro? Till ökad lönsamhet? Samtidigt… Tillsammans för människa och lönsamhet.


Kontakta oss för spännande samtal hur det här kan påverka just din verksamhet.


Många hälsningar, Per och Zandra


”Varaktig förändring sker alltid nerifrån och upp, aldrig uppifrån och ner”

Ett klokt citat bland många av Michelle Obama! I vår vardag som ledarskapskonsulter är arbetet med begreppet ledarskap naturligtvis centralt. Vår definition av ledarskap är tydlig och baseras på många års arbete med olika nivåer i företag och organisationer.


Ledarskap handlar om ansvar. Ansvar för mig själv, ansvar för mina kollegor, ansvar för verksamheten, ansvar för mål, kultur och vision.


Det handlar också om glädje, stolthet, lust, passion och involvering. Om jag känner arbetsglädje, inspiration att leverera och utveckla och ges möjlighet att göra det utifrån mina personliga kvaliteter så kommer jag att göra skillnad.


Ledarskap är därför för alla i en verksamhet, inte bara chefer. När många medarbetare är med och tar sitt ledarskap och vill göra skillnad så bildas den kraft som krävs för att uppnå de bästa resultaten, både mänskligt och ekonomiskt.


Ledningsgruppen/grupperna behöver därför ta ansvar för att etablera en vision och kultur framarbetad av alla, eller i alla fall många, samt involvera medarbetare i allt arbete som handlar om att nå visionen och leva kulturen.


När involvering fungerar upplever vi glädje, stolthet, lust och passion. Då upstår fenomenet ”varaktig förändring”, helt i enlighet med Michelle Obamas övertygelse!


Kontakta oss för samtal om ledarskap!


Om vi tycker till!

Det är ofrånkomligt för oss att ha synpunkter, tankar och idéer som baseras på erfarenheter, teorier, praktiska situationer och upplevelser. Därför har vi den här rubriken där vi tillåter oss att utveckla vad vi tycker. Med åren ser vi vissa behov – mänskliga och organisatoriska – som får mer påverkan och genomslag än andra. Här drar vi våra slutsatser och översätter våra erfarenheter i texter.


/Per, Zandra och Lorentina


Kontakta oss

Email:

zandra@futurehood.se

per@futurehood.se

Följ oss

Copyright © All Rights Reserved.