Affärscoachning

Affärscoachning

Vi affärscoachar alltifrån färsk affärsidé, befintlig affärsplan till aktiv verksamhet! 

Ibland kan första steget vara lite affärscoachning… har du en spännande affärsidé eller affärsplan? Men vet inte hur du ska börja eller har svårt att komma vidare? Eller är du kanske redan igång, men behöver hjälp att ta nästa steg? Vi hjälper dig att utveckla din affär och affärscoachar dig i rätt riktning.

Förslag på upplägg affärscoachning:

Alternativ 1. “Jag har en affärsidé, men vad gör jag nu? Är min affärsidé hållbar?” 

Vi går tillsammans kort igenom en affärsplans viktigaste delar som bland annat innefattar: affärsidé/syfte, vision, mål, kunder/marknad, konkurrens, produkt/tjänst, affärsmodell, team etc. och frågeställningar för att analysera din affärsidés hållbarhet.

Alternativt 2. “Jag har en affärsplan, men hur kommer jag vidare?”

Tillsammans behandlar vi och reflekterar kring din befintliga affärsplan. Vad behöver fördjupas? Vad är nästa steg? Hur går vi tillväga? Vad är bra, vad är dåligt? Vilka delar behöver jag fördjupa?

Alternativ 3. “Jag har en aktiv verksamhet, men jag behöver hjälp att komma vidare!”

Vi går kort igenom nuläget för att sedan tillsammans ta fram en plan framåt och tydlig målbild.

Vill du boka ett första förusättningslöst möte? Skicka ett mail till: zandra@futurehood.se 

Varför är det viktigt med en affärsplan?

Vad är en affärsplan?

Affärsplanen kan ses som företagets karta eller plan för framtiden och underlättar när du ska träffa banken eller annan finansiär. Affärsplanen kan också fungera som ett styrdokument som hjälper dig att veta hur du ska gå tillväg både metodmässigt och strategiskt. Den utmanar dig att tänka igenom företaget och ditt företagande, är de hållbart eller behöver jag tänka i nya banor?

Hur kan en affärsplan hjälpa till att klargöra mål?

Genom att definiera specifika mål i din affärsplan skapar du en tydlig riktning för ditt företag. Det blir lättare att mäta framsteg och fatta beslut som stöder dina övergripande ambitioner.

Ekonomisk struktur och budgetering

En affärsplan är inte bara en visionär text; den är också en detaljerad finansiell plan. Det hjälper dig att fördela resurser på ett sätt som optimerar tillväxt och hållbarhet.

Identifiera och hantera risker i förväg.

Genom att utforska möjliga hinder och risker redan i förväg kan du minimera överraskningar och skapa en plan för att hantera och övervinna dem. Det kan vara bra att göra en så kallad swot-analys vilket kan beskrivas som en analys SWOT-analys och hjälpmedel där man försöker finna och identifiera  styrkor, svagheter, möjligheter och hot vid en strategisk översyn.Namnet SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats. 

Affärsplanens roll i krishantering

När oväntade händelser uppstår blir din affärsplan en viktig resurs för att snabbt anpassa sig och hantera kriser på ett strategiskt sätt.

Att övertyga investerare och intressenter

Investerare älskar en tydlig och genomtänkt affärsplan. Det ger dem förtroende och visar att du har en tydlig och genomtänkt vision för framgång samt hur du ska ta dig dit på bästa sätt.

Användningen av affärsplanen vid samarbete och partnerskap

En affärsplan är som ett visitkort för ditt företag. Den skapar förtroende och underlättar samarbeten och partnerskap.

Affärsplanen som en steg-för-steg-guide

För företagsägare fungerar en affärsplan som en pålitlig guide. Den hjälper dig att navigera genom olika faser och fatta beslut i linje med dina mål.

Anpassa och justera för att möta förändrade förutsättningar

Företagslandskapet förändras ständigt. En flexibel affärsplan ger dig möjlighet att anpassa dig till nya trender och utmaningar. Det är viktigt att din affärsplan alltid är uppdaterad.

Stimulera kreativitet och innovation

Genom att inkludera utrymme för kreativitet och nytänk  i din affärsplan kan du främja innovation och särskilja dig från dina  konkurrenter.

Lycka till med din affärsplan och hör av dig om du behöver stöttning på vägen.

Via Visma, som bland annat hjälper dig som företagare med redovisning, kan du enkelt ladda ner en gratis mall för din affärsplan.

RSS
Follow by Email
Facebook
LinkedIn
LinkedIn