Affärscoachning

 Affärscoachning

– Alltifrån färsk affärsidé, befintlig affärsplan till aktiv verksamhet! 

Har du en affärsidé eller affärsplan? Men vet inte hur du ska börja eller svårt att komma vidare? Eller är du kanske redan igång, men behöver hjälp att ta nästa steg? Vi hjälper dig!

Förslag på upplägg:

Alternativ 1. ”Jag har en affärsidé, men vad gör jag nu? Är min affärsidé hållbar?” 

Vi går tillsammans kort igenom en affärsplans viktigaste delar som bland annat innefattar: affärsidé/syfte, vision, mål, kunder/marknad, konkurrens, produkt/tjänst, affärsmodell, team etc. och frågeställningar för att analysera din affärsidés hållbarhet.

Alternativt 2. ”Jag har en affärsplan, men hur kommer jag vidare?”

Tillsammans behandlar vi och reflekterar kring din befintliga affärsplan. Vad behöver fördjupas? Vad är nästa steg? Hur går vi tillväga? Vad är bra, vad är dåligt? Vilka delar behöver jag fördjupa?

Alternativ 3. ”Jag har en aktiv verksamhet, men jag behöver hjälp att komma vidare!”

Vi går kort igenom nuläget för att sedan tillsammans ta fram en plan framåt och tydlig målbild.

Varför är det viktigt med en affärsplan?

Affärsplanen kan ses som företagets karta eller plan för framtiden och underlättar när du ska träffa banken eller annan finansiär. Affärsplanen kan också fungera som ett styrdokument som hjälper dig att veta hur du ska gå tillväg både metodmässigt och strategiskt. Den utmanar dig att tänka igenom företaget och ditt företagande, är de hållbart eller behöver jag tänka i nya banor?

 Vill du boka ett första möte? Skicka ett mail till: zandra@futurehood.se 

RSS
Follow by Email
Facebook
LinkedIn
LinkedIn