Vision

”Vårt namn säger var vi vill befinna oss! Futurehood är platsen där vi söker lösningar på dagens frågor med framtidens vision som riktmärke” 


Vi vill ha en organisation där: • Kompetens och ledarförmåga avgör roll och position

 • Individens förmågor avgör, inte kön, ålder, vänkrets, ursprung eller liknande

 • En medveten och framgångsrik mix av kompetenser och personligheter skapar ökat värde och resultat

 • Enskilda initiativ och idéer tillvaratas

 • Alla tar ett aktivt ansvar och använder sina egenskaper för organisationens bästa

 • Nyfikenhet och intresse dominerar ”du tänker precis tvärtom mot vad jag gör, vad spännande, berätta mer”


 Vi vill ha en värld där: • Allas lika värde är en självklarhet och en aktiv del i allt vi gör

 • Förmågor, kvaliteter, erfarenheter och beteenden kopplas till den enskilde individen, inte konstruerade ”grupptillhörigheter”

 • En medveten och framgångsrik mix av kompetenser och personligheter i företag och organisationer skapar ökat värde och resultat

 • Generationer möts i en anda av nyfikenhet, intresse och ömsesidigt lärande

 • Olika kulturer och ursprung ses som utveckling och tillväxt

 • Där kön inte är en faktor för arbete, respekt och karriär


RSS
Follow by Email
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
 


Futurehood B2B kommunikationsbyrå
Futurehood- B2B Kommunikationsbyrå och coach

Kontakta oss

Följ oss

Copyright © All Rights Reserved.