Vision

”Vårt namn säger var vi vill befinna oss! Futurehood är platsen där vi söker lösningar på dagens frågor med framtidens vision som riktmärke” 

Vi vill ha en organisation där:

 • Kompetens och ledarförmåga avgör roll och position
 • Individens förmågor avgör, inte kön, ålder, vänkrets, ursprung eller liknande
 • En medveten och framgångsrik mix av kompetenser och personligheter skapar ökat värde och resultat
 • Enskilda initiativ och idéer tillvaratas
 • Alla tar ett aktivt ansvar och använder sina egenskaper för organisationens bästa
 • Nyfikenhet och intresse dominerar ”du tänker precis tvärtom mot vad jag gör, vad spännande, berätta mer”

 Vi vill ha en värld där:

 • Allas lika värde är en självklarhet och en aktiv del i allt vi gör
 • Förmågor, kvaliteter, erfarenheter och beteenden kopplas till den enskilde individen, inte konstruerade ”grupptillhörigheter”
 • En medveten och framgångsrik mix av kompetenser och personligheter i företag och organisationer skapar ökat värde och resultat
 • Generationer möts i en anda av nyfikenhet, intresse och ömsesidigt lärande
 • Olika kulturer och ursprung ses som utveckling och tillväxt
 • Där kön inte är en faktor för arbete, respekt och karriär

RSS
Follow by Email
Facebook
LinkedIn
LinkedIn