Hur går det till?

Hur går det till?

 Hur går det till?

process och genomförande

  • Vi träffas över ett första online-möte för en kort utvärdering av den rådande situationen där vi utvärderar och går igenom syfte, behov och mål för den eventuella insatsen
  • Vi analyserar möjligheter och tar fram en strategi för passande insats och uppdrag
  • Vi/ni genomför insatsen
  • Vi/ni analyserar och följer upp och optimerar vid önskat behov

Ditt företag är givetvis den röda tråden genom hela processen.

Hur går det till- pris och upplägg

Prisbilden variera beroende på insatsens omfattning och längd. Vi försöker alltid att anpassa oss efter ditt företags nuvarande situation och budget om du till exempel är en Start up, småföretagare eller är i början av din företagsresa.

Ps. Vi affärs/kommunikations-coachar er även på resans gång om ni så önskar!

Välkommen att boka ett första gratis möte!