”Varaktig förändring sker alltid nerifrån och upp, aldrig uppifrån och ner”

”Varaktig förändring sker alltid nerifrån och upp, aldrig uppifrån och ner”

Ett klokt citat bland många av Michelle Obama! I vår vardag som ledarskapskonsulter är arbetet med begreppet ledarskap naturligtvis centralt. Vår definition av ledarskap är tydlig och baseras på många års arbete med olika nivåer i företag och organisationer.

Ledarskap handlar om ansvar. Ansvar för mig själv, ansvar för mina kollegor, ansvar för verksamheten, ansvar för mål, kultur och vision.

Det handlar också om glädje, stolthet, lust, passion och involvering. Om jag känner arbetsglädje, inspiration att leverera och utveckla och ges möjlighet att göra det utifrån mina personliga kvaliteter så kommer jag att göra skillnad.

Ledarskap är därför för alla i en verksamhet, inte bara chefer. När många medarbetare är med och tar sitt ledarskap och vill göra skillnad så bildas den kraft som krävs för att uppnå de bästa resultaten, både mänskligt och ekonomiskt.

Ledningsgruppen/grupperna behöver därför ta ansvar för att etablera en vision och kultur framarbetad av alla, eller i alla fall många, samt involvera medarbetare i allt arbete som handlar om att nå visionen och leva kulturen.

När involvering fungerar upplever vi glädje, stolthet, lust och passion. Då upstår fenomenet ”varaktig förändring”, helt i enlighet med Michelle Obamas övertygelse!

Kontakta oss för samtal om ledarskap!