Ledarskap för föräldralediga

Ledarskap för föräldralediga

”Kvalificerade medarbetare är viktiga att utveckla och behålla oavsett rådande livssituation”

Föräldralediga medarbetaren behöver känna sig sedda och bekräftade även under sin frånvaro. Naturligtvis olika mycket för olika individer. För att medarbetaren ska uppleva en närhet till sin organisation är det viktigt att vara involverad i vad som händer på arbetsplatsen, ha regelbunden kontakt, känna till omorganisationer, ändrade mål och vision, nya verksamheter etc. Detta av flera skäl. För att vara inspirerad att komma tillbaka och kunna ta ansvar igen i den värld organisationen då befinner sig, för att kunna påverka och bidra, för att behålla sitt värde som medarbetare.

Kulturen på många arbetsplatser är idag att ha en begränsad dialog och kontakt med föräldralediga. Ofta är syftet gott, de ska få vara just ”lediga” ifred. Föräldralediga ska inte ”störas”. Detta kan uppfattas som att man är borträknad i processer som rör framtid och att man snabbt och “enkelt” blivit ersatt. Många föräldralediga vittnar om att de behöver ta stort ansvar själva för att få vara delaktiga i processer och dialoger med arbetsgivaren, löne- och utvecklingssamtal mm. Konsekvensen blir inte sällan att funderingar kring sin arbetssituation uppstår, tankar på att byta jobb kommer och känslan av att inte vara behövd infinner sig.

Vi på Futurehood erbjuder flera skräddarsydda lösningar och program för föräldralediga som innehåller ett antal metoder för att skapa en bra föräldraledighet kombinerat med en inkludering i organisationens utveckling och förnyelse.

Läs mer här:

Produktblad A