Produktblad A

Produktblad A

Satsa på dina föräldralediga!

”Kvalificerade medarbetare är viktiga att utveckla och behålla oavsett rådande livssituation”

Vi på Futurehood erbjuder ett skräddarsytt program för föräldralediga som innehåller ett antal metoder för att skapa en bra föräldraledighet kombinerat med en inkludering i organisationens utveckling och förnyelse.

Syfte:

Stöd och support till föräldraledig medarbetare för att skapa bästa förutsättningar för såväl arbetsgivare som medarbetare att hålla kvalitativ kontakt under föräldraledigheten, förbereda medarbetaren att återvända till arbetsplatsen efter föräldraledigheten samt behålla kvalificerad personal i en tid då många byter arbetsplats.

Programinnehåll:

 • Medarbetaren får en personlig coach under tiden som föräldraledig
 • Coachen har också kontakt med medarbetarens chef enligt överenskommelse, t ex i trepartssamtal
 • Finns flera föräldralediga erbjuds löpande seminarier och gruppcoaching

Vad vi gör:

 • Tillsammans med coach och chef upprättar en tydlig planering av föräldraledigheten
 • Säkerställer en välfungerande och regelbunden kommunikation mellan organisation och medarbetare
 • Underhåller och utvecklar medarbetarens kompetens under föräldraledigheten
 • Samtalar med medarbetaren om dennes nuläge och framtid

Fördelar:

 • Medarbetaren är uppdaterad i de viktigaste frågorna i organisationen
 • Medarbetaren blir sedd och bekräftad även under föräldraledigheten
 • Medarbetaren har en neutral samtalspartner för sina funderingar, livsval och nästa steg
 • Arbetsgivaren blir mer attraktiv och kan lättare rekrytera kvalificerade medarbetare
 • Arbetsgivaren kan regelbundet kommunicera med medarbetaren på ett naturligt sätt
 • Arbetsgivaren säkerställer en mer motiverad medarbetare när det är dags att återvända
 • Barn, familj och karriär blir en integrerad del i såväl yrkes- som privatliv
 • Jämställdheten ökar

För mer information om upplägg för din arbetsplats och föräldralediga, kontakta:

Zandra Funelid, zandra@futurehood.se

Per Stålhem, per@futurehood.se