Ledarskap och framtid för unga talanger

Ledarskap och framtid för unga talanger

-Är du ung, jobbar några år och vill gör skillnad i ditt framtida ledarskap?

Klicka på länken och anmäl dig till vårt program Ledarskap, framtid och unga talanger 2021


Ledarskap och framtid för unga talanger

Anmälan: Senast 1 mars 2021

Omfattning: Fyra tillfällen på 3 timmar vardera. Nätverksträffar en gång i månaden 6 tillfällen med olika teman.

Programstart: 18 mars  2021 kl 16.00 – 19.00

Var? Digitalt (tills situationen tillåter oss fysiska möten)

Anmälan till: per@futurehood.se eller 070-6221309 alt zandra@futurehood.se eller 072-3262434


Varför?

Du som är ung och ny i arbetslivet har fantastiska möjligheter att göra skillnad, för dig själv i din nuvarande och framtida roll och i samhället! Därför har vi på Futurehood, med våra erfarenheter och kunskaper inom ledarskap, medarbetarskap, coaching, hjärnforskning, kommunikation och entreprenörskap, utvecklat ett program och en process unikt för dig där ledarskap och entreprenörskap står i fokus.

-Ledarskap är enligt oss ett beteende och inte en roll. Ledarskap bedrivs av oss alla i privatlivet och i yrkeslivet. Viktiga nyckelbegrepp är t ex ansvarstagande, attityd, mod, drivkraft, vilja och lust.

-Entreprenörskap/intraprenörskap. Entreprenörskap är en stark drivkraft och vilja till att göra gott för ett högre syfte genom att starta och driva ett bolag utifrån kunskaper och intresse och hur det kan gå till. Entreprenörskap är också ett synsätt som är lika användbart som medarbetare och anställd. Där kallar vi det för intraprenörskap.

För vem?

Du är i åldern ca 25-35 år och vill lägga fokus på lust, glädje, intresse, stolthet och tillsammans med andra utforska dig själv, dina kvaliteter, din nuvarande och framtida arbetssituation och samtidigt skapa ett starkare nätverk, för personlig och yrkesmässig utveckling. Du vill växa som ledare och entreprenör, i befintlig roll, i ny roll eller som entreprenör.

Vi kommer att arbeta med rubriker som:

  • Vad är ledarskap? Ledarskap i vardagsarbetet?
  • Hur kan ett medvetet ledarskap få dig att växa inom organisationen?
  • Vad är entreprenörskap/intraprenörskap?
  • Varför är jämställdhet och jämlikhet så viktigt i ditt personliga ledarskap?
  • Hur kan jag förstå och utvecklas i lågintensiva kriser och dess konsekvenser?
  • Vilka är mina viktigaste styrkor som ledare?
  • Vilken betydelse har kommunikation för framgång? Hur ser fungerande hierarkier ut? Vad är nästa organisatoriska modell?
  • Karriärutveckling för mig? Personlig utveckling i en komplex värld?
  • Hur slår vi hål på gamla konventioner? Hur kan jag göra skillnad?

När? Begränsat antal platser. Först till kvarn. Anmäl dig nu till per@futurehood.se eller 070-622 13 09 alt. zandra@futurehood.se eller 072-326 24 34, senast den 1 mars. Start den 18 mars kl.16.00.

Hur? Fyra tillfällen på 3 timmar vardera där vi i grupp pratar om och utvecklar ledarskap och entreprenörskap såväl yrkesmässigt som personligt. Samlas i nätverksträffar en gång i månaden 6 tillfällen med olika teman och där vi supportar varandras utveckling. I och med pandemin så genomför vi programmet digitalt, men ställer gärna om till fysiskt så snart det är möjligt. Eventuella fysiska träffar sker i Stockholm.

Till detta kan kopplas kompletterande utveckling, t ex: Karriärscoaching i grupp, individuell coaching, individuell karriärscoaching, att starta bolag, i grupp eller individuellt , att driva bolag, entreprenörskap, att vara ledare i entreprenörskapet och mentorskap.


Vi som leder programmet:

Per Stålhem och Zandra Funelid läs mer om oss under konsulterna!

Vi har båda ett brett kontaktnät som vi gärna använder för att skapa möjligheter och kontakter.

Vi har bara ett krav på dig och det är att du har tydliga förväntningar på dig själv, ditt deltagande, engagemang och energi. Det är helt ok – och viktigt! – att lyfta svåra och utmanande frågor. Syftet ska alltid vara att med andras hjälp och support hitta vägar fram.

Vilka krav kan du ställa på programmet?

Om du är anställd: Du får erfarenheter, inspiration och kunskaper att utveckla dig i relation till din befintliga roll och din arbetsgivare vinner en medarbetare som ännu tydligare tar ansvar för verksamhetens vision, mål och strategi, aktivt driver utveckling och blir ambassadör för ett modernt ledarskap.

Om du är ny företagare/entreprenör: Du får ta del av våra och övriga deltagares erfarenheter av entreprenörskap och får inspiration och kunskaper att utveckla dig i relation till ditt bolag, din vision, dina mål och strategi och hur du bygger en framgångsrik verksamhet.

Om du är privatperson: Du får erfarenheter, inspiration och kunskaper att utveckla dig i relation till det kontext som är viktigt för dig. Det kan vara med fokus på personlig utveckling och det kan vara fokus på att söka och få ett (nytt) jobb.

Priser:

Vi vill att så många som möjligt ska kunna ge sig själv och sitt sammanhang den här möjligheten varför vi har två priser, ett för den som betalar via juridisk person (arbetsgivare eller eget bolag) och ett för den som betalar med egna medel.

Om din medverkan betalas av juridisk person :  8 000 kr + moms per person

Om din medverkan betalas av dig själv : 4 000 kr inklusive moms per person

Tillval:

Även här skiljer vi på av arbetsgivare/eget företag betald medverkan och betalning med egna medel. Prissättningen här utgår då från antal deltagare, omfattning etc. eftersom vi gärna vill att programmet ska vara så skräddarsytt som möjligt.

Kontakta oss om du har frågor eller vill anmäla dig på!

per@futurehood.se eller 070-6221309

zandra@futurehood.se eller 072-3262434