Ledarskap för oss

Ledarskap för oss

Vårt synsätt är att ledarskap är för alla i en organisation och bygger på:

  • Ansvarstagande
  • Attityd
  • Mod
  • Kommunikation
  • Beteenden
  • Drivkraft
  • Vilja
  • Lust

Detta synsätt är detsamma som skapar jämställdhet och jämlikhet mellan individer och grupper i samhället. Det handlar om hur vi möter varandra i vardagen, i politiken, i yrkeslivet, idrotten och samhället i stort.

Syftet är att lyfta fram individens kvaliteter, förmågor och personliga utveckling som sätts i organisationens tjänst. Konsekvens och effekt blir framgång, för individ och för organisation.

Vårt syfte är också att lyfta fram individens självklara rätt att leva ett tryggt och säkert liv utan våld och förtryck, bli sedd och bekräftad för sin person och kvaliteter samt att på det sättet skapa förutsättningar för en jämställd och jämlik arbetsplats.

RSS
Follow by Email
Facebook
LinkedIn
LinkedIn