Referenskunder

Referenskunder

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med olika typer av kunder och verksamheter, stor som små, offentliga och privata.

Nedan finner du ett urval av våra referenskunder som vi arbetat med:


VillMér – ett boendekooperativ i tiden

VillMér är ett boendekooperativ med fyra vuxna personer med autism/kognitiv funktionsnedsättning. De bor i egna lägenheter och har egen assistentgrupp, men en del gemensamma aktiviteter. De arbetar individuellt med tydliggörande pedagogik såsom bildschema och tecken.

Uppdraget bestod i att vid fyra tillfällen ledarskapscoacha och kompetensutveckla verksamhetschef och 10-15 personliga assistenter.

Våran kund VillMér lyftes också upp i webbtidningen “Social politik” som ett ett gott exempel på alternativt boende för personer med funktionsvariation,  läs hela artikeln här.

Tack för att vi får vara med och göra skillnad!